Aktualności

Logo funduszy europejskich
Logo fundacji orendż
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Szkolenia, szkolenia… i co dalej?

„Zaprogramuj Przyszłość” to czas intensywnej nauki – zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. W naszych szkoleniach wzięło udział ok. 1 000 nauczycieli z ponad 220 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z całej Polski. Teraz ich kolej, by przy naszym wsparciu przekazywać wiedzę swoim uczniom.

Data publikacji: 28/02/18

Czego i jak się uczyliśmy?

Podczas 32 godzin weekendowych szkoleń dla nauczycieli poznawaliśmy programowanie z każdej strony – od elementów kodowania bez prądu z wykorzystaniem maty edukacyjnej czy kubeczków, przez programowanie wizualne z aplikacjami Scratch Junior, Scratch, Kodable, Bit by Bit i Lighbot, aż po zabawę z robotami Dash i Dot. Dzięki temu nie tylko wspólnie kształciliśmy kompetencje cyfrowe, lecz także uczyliśmy się, jak włączać programowanie w pracę z uczniami klas I-III szkół podstawowych.

 

Jak wygląda dalsza praca nauczycieli?

Obecnie nauczyciele prowadzą już zajęcia z uczniami w formie zajęć pozalekcyjnych. Bierze w nich udział prawie 20 000 uczniów! To ogromne wyzwanie, dlatego nasi trenerzy cały czas są z nimi – osobiście biorą udział w zajęciach lub asystują im na odległość za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

– Nauczyciele są wdzięczni za pomoc, przyjmują wszystko, dopominają się o porady – przyznaje Michał Wróbel, trener pracujący ze szkołami w Blachowni i Borowem. – To budujące, zarówno dla trenerów, że jesteśmy im potrzebni, i dla nauczycieli, że nie są pozostawienie sami sobie.

Czasami nauczyciele potrzebują aktywnego wsparcia w przełamaniu strachu przed nowymi technologiami i trzeba wspólnie „oswajać roboty”. Czasami zaś, jak przyznaje Anna Birgiel opiekująca się szkołami w Prostkach i Gąskach, na obecność trenera prawie nie zwracają uwagi. – Są jedynie momenty, kiedy potrzebują porady, więc czuwam.

W projekt angażują się również dyrektorzy szkół i rodzice – interesują się, przychodzą obserwować zajęcia i dopytują się o szczegóły. Pierwsze skrzypce grają jednak oczywiście dzieci, które często wyprzedzają scenariusz zajęć i same dochodzą do oryginalnych rozwiązań.

 

Co jeszcze mamy w planach?

Przed nami dwa duże wyzwania – uruchomienie platformy internetowej oraz rozpoczęcie webinariów. Mamy ambicję zbudować aktywną, ogólnopolską społeczność nauczycieli kodujących z uczniami, a internet jest medium, które nam to doskonale umożliwia.

Na platformie znajdą się materiały dydaktyczne oraz baza scenariuszy lekcji. Będzie to również miejsce wymiany i udoskonalania dobrych praktyk edukacji cyfrowej w nauczaniu wczesnoszkolnym. Podczas webinariów, czyli interaktywnych szkoleń online, doświadczeni trenerzy przedstawią dodatkowe pomysły i inspiracje na pracę z uczniami – przygotowaliśmy aż 90 unikatowych tematów. Już teraz zapraszamy!

Bądź na bieżąco

AKTUALNOŚCI

27/08/18

Wracamy po wakacjach z konkursem ”Wakacje Dasha i Dota”!

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli uczestniczących w „Zaprogramuj przyszłość” do udziału w kolejnym  konkursie.

czytaj więcej

17/07/18

Wraz z postępem technologicznym zmieniają się także szkoły

O tym, jak mądrze włączać nieustannie rozwijające się technologie do pracy z uczniami, rozmawiamy z Michałem Wróblem, nauczycielem języka angielskiego i trenerem w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”.

czytaj więcej

28/06/18

To, co robimy, roznosi się po świecie

O poszukiwaniu nowych rozwiązań i dzieleniu się nimi rozmawiamy z Karoliną Gaweł, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i trenerką Mistrzów Kodowania oraz „Zaprogramuj przyszłość”.

czytaj więcej

Kontakt

dla nauczycieli z regionów:

tyskiego, legnicko-głogowskiego
częstochowskiego, piotrkowskiego

Anna Jędryczko
Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania
tel. 531 595 315
anna.jedryczko@mistrzowiekodowania.pl

gdańskiego, ełckiego, olsztyńskiego,
bydgosko-toruńskiego,
szczecinecko-pyrzyckiego

Krzysztof Jaworski
Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania
tel. 501 977 854
krzysztof.jaworski@mistrzowiekodowania.pl

dla edukatorów oraz dla mediów:

Anna Stawska
Fundacja Orange
tel. 571 265 542
anna.stawska2@orange.com

Logo fundacji zaprogramuj przyszłość
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo fundacji rozwoju branży internetowej NETKAMP
Logo funduszy europejskich
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego