) Zaprogramuj Przyszłość

Aktualności

Logo funduszy europejskich
Logo fundacji orendż
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Zostań liderem aktywizacji cyfrowej w swojej społeczności!

Naszym celem jest przygotowanie edukatorów do pełnienia roli lokalnych liderów aktywizacji cyfrowej.

Data publikacji: 29/11/17

>> Zgłoś się do projektu <<

W „Zaprogramuj przyszłość” zaplanowaliśmy szkolenia z programowania dla edukatorów, czyli dla:

 • pracowników publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • pracowników bibliotek publicznych, 
 • pracowników publicznych domów kultury, ośrodków kultury, centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) 

działających w gminach wiejskich lub wiejsko-miejskich na terenie wybranych powiatów.

Sprawdź, czy projekt obejmuje Twój powiat:

Widać mapę Polski z zaznaczonymi 9 regionami i powiatami, w których realizowany jest projekt ,,Zaprogramuj Przyszłość”. Są to następujące regiony: region legnicko-głogowski, a w nim powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, region bydgosko-toruński, a w nim powiaty: bydgoski oraz toruński, region piotrkowski, a w nim powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański oraz tomaszowski, region gdański, a w nim powiaty: gdański, kartuski, nowodworski, pucki, wejherowski, region częstochowski, a w nim powiaty: częstochowski, kłobucki oraz myszkowski, region tyski, a w nim powiaty: bieruńsko-lędziński, mikołowski oraz pszczyński, region ełcki, a w nim powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski oraz węgorzewski, region olsztyński, a w nim powiaty: bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz lidzbarski, region szczecinecko-pyrzycki, a w nim powiaty: choszczeński, drawski, myśliborski, pyrzycki, szczecinecki, świdnicki, wałecki oraz łobeski.

 

Naszym celem jest przygotowanie edukatorów do pełnienia roli lokalnych liderów aktywizacji cyfrowej. Przybliżymy im metodykę nauczania programowania najmłodszych oraz podpowiemy jak upowszechniać edukację cyfrową w swoim regionie. Zachęcimy edukatorów do wspierania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w działaniach na rzecz aktywizacji cyfrowej  dzieci. 

WAŻNA ROLA EDUKATORÓW W UPOWSZECHNIANIU EDUKACJI CYFROWEJ

Wiele przykładów z całego świata pokazuje (np. Computing at School i Code Club w UK), że łączenie edukacji formalnej i nieformalnej może być wartościowe dla społeczności lokalnej, w tym zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów i ich rodzin. Z tego powodu oferta szkolenia dla pracowników instytucji związanych z szeroko rozumianą edukacją pozwala na wzmocnienie współpracy ze szkołą i nauczycielami.

Dlatego ważne jest, aby instytucje takie jak ośrodki doskonalenia nauczycieli, publiczne biblioteki, ośrodki kultury, posiadały zasoby, dzięki którym będą mogły z jednej strony poszerzyć swoją ofertę edukacyjną, a z drugiej - współpracować ze szkołami w obszarze edukacji informatycznej, programistycznej i medialnej. 

Edukatorzy to lokalni liderzy, którzy w trakcie, a przede wszystkim po zakończeniu projektu, stworzą szansę na jego kontynuację i trwałość. Niezbędne jest więc, aby przeszli oni podobny proces szkoleniowy jak nauczyciele (wzbogacony o zagadnienia dotyczące wspierania innych w rozwijaniu kompetencji cyfrowych) oraz by mieli możliwość integracji i kontaktu z uczestnikami pozostałych szkoleń realizowanych w swoim regionie.

Włączenie do grona osób szkolonych nauczycieli konsultantów (ośrodki doskonalenia nauczycieli) pozwoli na wyposażenie metodyków w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w jakościowo lepszy sposób wspierać nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w procesie wdrażania treści dotyczących informatyki i programowania do edukacji. Ich uczestnictwo w szkoleniach pozwoli także na zbudowanie wspólnej pod względem pojęć i metod platformy porozumienia i współpracy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • zdobycie wiedzy i narzędzi do poszerzenia oferty edukacyjnej swojej placówki,
 • podniesienie swoich kompetencji cyfrowych, 
 • otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje,
 • poznanie metodyki nauczania programowania najmłodszych,
 • okazja do nawiązania współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
 • wsparcie on-line w postaci tematycznych webinariów i platformy edukacyjnej,
 • przynależność do społeczności nauczycieli uczących programowania (wymiana doświadczeń i wiedzy, wzajemna inspiracja),
 • włączenie się w światowy nurt szerzenia idei programowania.

>> Zgłoś się do projektu <<

PROGRAM SZKOLENIA

Przygotowaliśmy 32-godzinne szkolenie stacjonarne podzielone na dwa 16 godzinne moduły. Pierwsza część szkolenia odbędzie się w styczniu i lutym, a druga we wrześniu 2018 r. (zajęcia weekendowe). Ponadto zapraszamy edukatorów na ciekawe webinaria poświęcone programowaniu - przygotowaliśmy ponad 90 inspirujących tematów związanych z programowaniem. Webinaria poprowadzą doświadczeni trenerzy programowania. Materiały dydaktyczne oraz baza scenariuszy lekcji będzie dostępna na platformie edukacyjnej.

TEMAT ZAKRES
Programowanie bez komputera (6 h) Programowanie bez komputera (unplugged) - geneza, grupa docelowa, korzyści, przykłady i doświadczenia ze świata i Polski, rozwiązania metodyczne.
Aplikacje uczące kodowania i wprowadzające do nauki programowania (4 h)  Darmowe aplikacje, platformy i otwarte zasoby edukacyjne do nauki programowania (m.in. Kodable, Lightbot Hour, Run Marco, The Foos, platforma code.org, Khan Academy), metodyka poznawania mechaniki obecnej w poszczególnych aplikacjach, metodyka wprowadzania technologii w proces edukacyjny dziecka.
Wizualny język programowania - Scratch (7 h)  Od unplugged przez Scratcha Juniora do Scratcha  - specyfika wizualnego interfejsu, podstawowe użyteczności Scratcha Juniora i Scratcha, filozofia języka i platformy Scratch, konta nauczycielskie, połączenie z treściami dydaktycznymi innych przedmiotów, praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
Robotyka i mechatronika dla najmłodszych (6 h)  Roboty i układy mechatroniczne - prezentacja różnych rozwiązań w obszarze mechatroniki i robotyki (w odniesieniu do najnowocześniejszych narzędzi dostępnych na rynku edukacyjnym). Metodyka zajęć wykorzystujących robotykę i mechatronikę, perspektywa STEM oraz ujęcie humanistyczne.
Metodyka nauczania programowania najmłodszych (9 h)  Przedstawienie wartościowych i sprawdzonych rozwiązań metodycznych opracowanych przez Computing at School, Scratch Foundation, Mistrzów Kodowania (darmowe platformy z zasobami i dobrymi praktykami) z zakresu nauki programowania i pracy z uczniami na pierwszych etapach edukacji.

Szkolenia będą dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

>> Zgłoś się do projektu <<

Bądź na bieżąco

AKTUALNOŚCI

28/09/18

Mamy Laureatów konkursu „Wakacje Dasha i Dota”! 

Oto Zwycięzcy wrześniowego konkursu o wakacyjnych przygodach Dasha i Dota.

czytaj więcej

25/09/18

5 pomysłów na Code Week w twojej szkole!

Europejskie święto pasjonatów programowania w edukacji już niedługo. W tym roku Europejski Tydzień Kodowania trwa od 6 do aż 21 października. 

czytaj więcej

25/09/18

Technologia to tylko narzędzie

O najciekawszych obserwacjach ze Scratch Conferencje na MIT, premierze nowej wersji Scratcha oraz tym, jakie pytania powinniśmy zadawać, wprowadzając nowe technologie w edukacji

czytaj więcej

Kontakt

Fundacja Orange:

fundacja@orange.com

 

Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania:

kontakt@cyfrowydialog.pl

Logo fundacji zaprogramuj przyszłość
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo fundacji rozwoju branży internetowej NETKAMP
Logo funduszy europejskich
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego