) Zaprogramuj Przyszłość

Edukatorzy

Logo funduszy europejskich
Logo fundacji orendż
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

ROLA EDUKATORÓW

 

NASZ CEL 

Edukatorzy odgrywają wielką rolę w edukacji informatycznej, programistycznej i medialnej w swoich społecznościach. Przybliżyliśmy im metodykę nauczania programowania najmłodszych oraz podpowiedzieliśmy, jak upowszechniać edukację cyfrową w swoim regionie. Zachęciliśmy edukatorów do wspierania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w działaniach na rzecz aktywizacji cyfrowej  dzieci. 


WAŻNA ROLA EDUKATORÓW W UPOWSZECHNIANIU EDUKACJI CYFROWEJ

Wiele przykładów z całego świata pokazuje (np. Computing at School i Code Club w UK), że łączenie edukacji formalnej i nieformalnej może być wartościowe dla społeczności lokalnej, w tym zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów i ich rodzin. Z tego powodu oferta szkolenia dla pracowników instytucji związanych z szeroko rozumianą edukacją pozwala na wzmocnienie współpracy ze szkołą i nauczycielami.

Dlatego ważne jest, aby instytucje takie jak ośrodki doskonalenia nauczycieli, publiczne biblioteki, ośrodki kultury, posiadały zasoby, dzięki którym będą mogły z jednej strony poszerzyć swoją ofertę edukacyjną, a z drugiej - współpracować ze szkołami w obszarze edukacji informatycznej, programistycznej i medialnej. 

Edukatorzy to lokalni liderzy, którzy w trakcie, a przede wszystkim po zakończeniu projektu, stworzą szansę na jego kontynuację i trwałość. Niezbędne więc było, aby przeszli oni podobny proces szkoleniowy jak nauczyciele (wzbogacony o zagadnienia dotyczące wspierania innych w rozwijaniu kompetencji cyfrowych) oraz by mieli możliwość integracji i kontaktu z uczestnikami pozostałych szkoleń realizowanych w swoim regionie.

Włączenie do grona osób szkolonych nauczycieli konsultantów (ośrodki doskonalenia nauczycieli) pozwoliło na wyposażenie metodyków w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w jakościowo lepszy sposób wspierać nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w procesie wdrażania treści dotyczących informatyki i programowania do edukacji.
 

SZKOLENIA

dla edukatorów

DLA KOGO

W „Zaprogramuj przyszłość” zaplanowaliśmy szkolenia z programowania dla edukatorów.

czytaj więcej

ROLA EDUKATORÓW

Edukatorzy odgrywają wielką rolę w edukacji informatycznej, programistycznej i medialnej w swoich społecznościach.

czytaj więcej

KORZYŚCI

z udziału w programie "Zaprogramuj przyszłość".

czytaj więcej

Kontakt

Logo fundacji zaprogramuj przyszłość
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo fundacji rozwoju branży internetowej NETKAMP
Logo funduszy europejskich
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego