Obowiązek informacyjny - newsletter

Logo funduszy europejskich
Logo fundacji orendż
Logo stowarzyszenia mistrzowie kodowania
Logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny dotyczący osób zamawiających newsletter Zaprogramuj Przyszłość

 

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160 („Fundacja”).

 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłki newslettera dotyczącego aktualności w projektach Zaprogramuj Przyszłość oraz działaniach społecznych i edukacyjnych realizowanych przez Fundację Orange.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).  

 4. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania newslettera. Niepodanie przez Ciebie ww. danych wiąże się z niemożliwością przesłania Ci newslettera.

 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w przedmiocie administrowania stroną internetową , jak również świadczeniem usług hostingu.

 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z   subskrypcją newslettera.

 8. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.

 10. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres dpofundacja@orange.com

 11. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych są następujące dpofundacja@orange.com.